Om Tove Skagestad

Som journalist, skuespiller, forfatter, foredragsholder og akademiker har kommunikasjon og formidling gått som en rød tråd gjennom hele min yrkeskarriere. Det har gitt meg en allsidig og unik 
blanding av praktisk og teoretisk kompetanse og innsikt i såvel verbal som nonverbal retorikk, 
noe jeg drar nytte av når jeg holder kurs og foredrag i presentasjonsteknikk.

Presentasjonsteknikk

Kurs i presentasjonsteknikk

Jeg holder bedriftsinterne kurs i presentasjonsteknikk både i Norge og i Villajoyosa (Costa Blanca)

Innføringskurs – Journalistiske grep og skuespillerteknikker

Evnen til å nå publikum med ditt budskap på en troverdig og overbevisende måte handler om effektiv bruk av såvel verbal som nonverbal retorikk

6 timers innføringskurs

Verbal retorikk: journalistiske grep og fortellerteknikker
Praktiske skriveøvelser: Deltakerne bruker teknikkene på eget stoff
Nonverbal retorikk: skuespillerteknikk
Praktiske øvelser og framføring: bruk av kroppsspråk, stemme, rollespill og engasjement
[…]