Evnen til å nå publikum med ditt budskap på en troverdig og overbevisende måte handler om effektiv bruk av såvel verbal som nonverbal retorikk

6 timers innføringskurs

  • Verbal retorikk: journalistiske grep og fortellerteknikker
  • Praktiske skriveøvelser: Deltakerne bruker teknikkene på eget stoff
  • Nonverbal retorikk: skuespillerteknikk
  • Praktiske øvelser og framføring: bruk av kroppsspråk, stemme, rollespill og engasjement
  • Framføring av egen tekst / realistisk presentasjon m/ tilbakemeldinger

Kurset gir deg først en innføring i hvordan du ved hjelp av journalistiske grep øyeblikkelig kan fange publikums interesse og holde på den til siste slutt. Deretter jobber vi med hvordan du skal fange publikums interesse ved hjelp av skuespillerteknikker når du skal framføre en tale, foredrag eller disputas. Du kan lese mer om meg om mine kurs her

Aktuelle kurs:

Rosendal, Hordaland: To dagerskurs i presentasjonsteknikk  2. –  3. august 2017

Påmelding: tove@wito.no