Trykk her for å kjøpe mine bøker hos Bokkilden.

 

Screenshot 2014-04-15 12.03.49SJAMAN PÅ HØYE HÆLER
Som skeptisk, men nysgjerrig forfatter prøver jeg i boka «Sjaman på høye hæler» å forstå en klarsynt kvinnes univers. Hva ser hun? Hvordan og hvorfor ser hun det? Det ble en spennende reise i et ukjent landskap, som utfordret mitt tankemønster. En reise hvor jeg måtte navigere mellom tro og skepsis, mellom det å utfordre og det å bli utfordret i jakten på en mulig forklaring. (2012, Cappelen Damm)

 

 

Iransk_bokTRO, HÅP OG REVOLUSJON
Et møte med en iransk kvinne.
Hvordan var det mulig for en ungdom som vokste opp med Beatles og miniskjørt, å måtte forholde seg til sharialover fra 600-tallet som voksen kvinne? Les historien om Sedeghehs spennende liv, med revolusjonen i Iran som historisk bakteppe.(2011, Pax Forlag)

 

 

Hva med meg da?-2HVA MED MEG, DA?
Å leve med kronisk syke.
Fem menn og fem kvinner forteller om hvordan de opplevde å bli pårørende i ulike faser av livet. De forteller om tanker og følelser og om hvordan de takler sin hverdag. Alle intervjuene kommenteres av fagpersoner. (2008, Noras Ark)

 

 

Se meg!-3SE MEG!
Å vokse opp med syke foreldre.

Seks menn og seks kvinner forteller om hvordan det var å vokse opp med fysisk eller psykisk syke foreldre, eller foreldre som er rusavhengige. De er i dag voksne og reflekterer over hvordan foreldrenes sykdom preget deres oppvekst og fremdeles preger dem. Felles for historiene er at det er et alvorlig misforhold mellom barnas behov og den hjelpen de fikk. Alle intervjuene kommenteres av fagpersoner. (2008, Noras Ark)