Populærvitenkapelige presentasjoner / Popular science presentations

Vekk interesse for din forskning med dine presentasjoner!  93 % av din troverdighet handler om nonverbale signaler. Gjennom enkle retoriske grep og skuespillerteknikker kan du lære å skape etos og patos, både verbalt og nonverbalt. Overbevis ditt publikum og få dem dit du vil.

Make your audience excited about your research!  93% of your credibility depends on nonverbal signals. Using simple rhetoric and actingtechniques will make you able to create ethos and pathos, verbal as well as nonverbal. Convince and inspire your audience.

 

Typewriter Keys

Verbal retorikk / verbal rhetoric

Verbal retorikk
Vekk oppmerksomhet
Finn gode fortellerteknikker
Appeller til publikum

  Verbal rhetoric
Catch the attention
Find storytellingtechiques
Appeal to your audience

 

 

 

masker_ny

Nonverbal retorikk/nonverbal rhetoric

 Nonverbal retorikk
Ta kontroll over nervene
Skap engasjement
Lær enkle skuespillerteknikker

 Nonverbal rhetoric
Control your nerves
Engage your audience
Learn simple actingtechniques

 

 

 

KURSTILBUD / COURSES

Kursene passer for deg som skal disputere og holde forelesninger, eller for deg som vil nå ut til et stort publikum.

Courses for your who want to defend the thesis or give a lecture, or want to reach the public

 

Skrive - og teatermaske

Kurstilbud / Courses

Kurs i verbal- og nonverbal retorikk

 Course in verbal- and nonverbal rhetroic

 Individuell coaching

 Individual coaching

 

 

 

  Kurs i verbal- og nonverbal retorikk: 6 timer  (max 10)

 • Verbal retorikk: retoriske grep og manusutvikling- teori og skriveøvelse med eget stoff
 • Nonverbal retorikk: skuespillerteknikk, kroppsspråk, engasjement – teori og øvelser
 • Framføring med tilbakemeldinger

 

Course in verbal- and nonverbal rhetoric: 6 hours (max 10)

 • Verbal rhetoric: rhetorical writing and storytelling – theory and exercise
 • Nonverbal rhetoric: acting techniques, bodylanguage and engagement – theroy and exercise
 • Presentation and feedback

 

 

Individuell coaching

 • Manus sendes på epost to dager før første skypemøte
 • 1. dag: en times skypepemøte: manusutvikling / skuespillerteknikker
 • 2. dag: en times skype- eller personlig møte: Instruksjon / framføring

 

Individual coaching

 • Send the script by email two days ahead of the first skype-meeting
 • 1. day: one hour skypemeeting: scriftdevelopement and actingtechniques
 • 2. day: one hour skype/- or personal meeting: Instruction and presentation

 

Tilbakemelding:

Alt gikk helt fantastisk!! Folk sa jeg briljerte, det var faktisk nummeret før stående applaus. Jeg fikk strålende tilbakemeldinger på alt, prøveforelesningen, introduksjonen til disputasen og selve disputasen. Jeg var særlig glad for at form og innhold fikk like god mottakelse og var så godt i balanse.

Maria Konow Lund, stipendiat HiOA

 

Feedback

For the first time in practice, I realized how in minute details lies the major difference between a good presentation and a great presentation…I was fortunate enough to have received the guidance from Tove Skagestad through the personal training sessions… it changed my perspectives drastically about popular science presentation techniques …She helped me identify my own limitations and facilitated means to overcome them. At the same time I could appreciate my inherent strengths. In short, she helped  me create my own version of ‘ethos’ and ‘pathos’…I owe the success I achieved at the Grand Prix completely to her.

Vijay Venu Vadlamudi, Post Doctoral Resarch Fellow, NTNU