Kurset er lagt opp både teoretisk og praktisk, og gir nyttige, litterære verktøy for hvordan du kan skrive godt og levende, og om hvordan du kan utvikle din idé til et bokmanus med en eventuell påføglende utgivelse.

Kurset passer både for de som går med en forfatter i magen, for de som har noe de vil formidle og for de som ganske enkelt bare ønsker å utvikle sine skriveevner.

Ønsker du å skrive en bok eller et hefte om din slektshistorie eller din egen livshistorie, en spesiell reise eller episode i ditt liv? Ønsker du å gi dine venner, barn eller barnebarn en bok om dine opplevelser eller din egen oppvekst i julegave?

Dag 1. Spiss din idé: sjangre
Dag 2. Dramaturgi: tekstens oppbygging
Dag 3. Narratologi: fortellerstemmer, synsvinkel, tid og sted
Dag 4: Fra idé til bok: utgivelse på eget forlag, tips om publisering og markedsføring

 

tumblr_static_pen-paper-writing